کارگاه راهکارهای کاهش اضطراب امتحان در نوجوانان-۲۹ آذر ساعت ۱۱

15,000تومان

توضیحات

زمان: پنجشنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
استاد: آقای سادات – روانشناس و مشاور دبیرستان فرهنگ
:large_blue_diamond::small_blue_diamond: سرفصل های کارگاه:
۱- تعریف دقیق اضطراب امتحان
۲- انواع اضطراب
۳- انواع اضطراب امتحان
۴-نشانه های اضطراب ناتوان کننده امتحان
۵-روش تشخیص اضطراب امتحان در نوجوانان
۶-عوامل به وجود آورنده اضطراب امتحان
۷-راههای پیشگیری و کنترل اضطراب امتحان